Pridelano z ljubeznijo do narave!

SADJARSTVO PR' JERNEJC!
Smo manjša sadjarska kmetija, ki se nahaja v vasi Hraše pri Lescah. Hraše ležijo na severozahodnem delu Ljubljanske kotline. Na severu je kotlina omejena z gorsko verigo Karavanke in najvišjim vrhom Stolom, na jugu pa nas omejujejo planote Jelovica in Pokljuka.  Naši nasadi se nahajajo na nadmorski višini 519 m in so ujeti v manjšo dolinico, ki se imenuje na Vrtu. Dva manjša nasada pa se imenujeta Ledina in Pod studenčicami.Posedujemo 5.1 ha sadovnjaka jablan in hrušk.. Poleg tega razpolagamo še z 5 ha travnikov in njiv.
Zgodovina intenzivnega sadjarstva pri nas ni dolga, vendar je pradedek Prešern Alojz sadil in precepljal sadna drevesa že v začetku 20. stoletja. Imel je zasajen slab hektar hrušk "moštaric" in "tepk"  ter različne sorte jablan iz katerih plodov so kuhali žganje. Naslednja generacija je bila bolj usmerjena v živinorejo in je bilo sadjarstvo v sredini 20. stoletja bolj zapostavljeno.
Zgodovina resnega sadjarstva se je začela leta 1995, ko so na Gorenjskem začeli posamezni kmetje saditi prve intenzivne nasade. V tem času smo tudi pri nas zasadili prvi nasad jablan. Od takrat naprej nas je sadjarstvo prevzelo, zato širimo in posodabljamo nasade. Del nasadov imamo pokritih z mrežo proti toči. Za spravilo letine imamo tudi dve hladilnici kapacitete 130 ton. Jabolka in ostale pridelke prodajamo na domu, kakor tudi lokalnim trgovcem s sadjem.
Poskušamo saditi tudi druge sadne vrste, ki na Gorenjskem zaradi posebne klime in tal uspevajo odlično in nas razvajajo z božanskim okusom in posebno aromo.
Kmetija Sadjarsvto Pr'Jernejc je vključena v Program razvoja podeželja:

1

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja v katere smo vključeni najdete tukaj!

 

 

Kontakt

Sadjarstvo Pr'Jernejc

 

Hraše 34

4248 Lesce

 

Tel: 04/53 33 275

Mob: 040 186 158

Email: anzelegat@hotmail.com

 

Apartma: prijernejc@gmail.com